De meerwaarde meter is een relatief eenvoudige tool met sterke vragen. Het zijn deze vragen die aanzetten tot denken en vaak leiden tot productieve discussies binnen uw organisatie.

Zonder hulp van buiten komt u met onze tool al een heel eind. Mocht u een stap verder willen gaan, dan staan de mensen van Lagant klaar  om uw organisatie naar meer resultaat te helpen.

De vragen zijn gebaseerd op het wetenschappelijk onderzoek van Prof. Dr. J. Luftman. Dit onderzoek kent een zestal aspecten die helpen om meerwaarde te creëren.

Dit initiatief is onderdeel van Lagant management consultants

QMM staat voor een gezamenlijke aanpak van IT & Business om meetbaar meer uit IT te halen. De veronderstelling is dat als ‘de Business’ en ‘de IT’ op een andere manier gaan samenwerken.

Productiever, meer resultaat en meetbaar. Zowel kwantitatief als kwalitatief.

QMM geeft u inzicht in de verhouding tussen IT en de Business. Uw antwoorden op 30 vragen, leiden direct tot een bruikbaar resultaat

Ga een stap verder met diepte-interviews

Naast deze vragenlijst doet Lagant ook branche onderzoek en kunnen er in uw organisatie ook diepte-interviews gehouden worden met sleutelpersonen uit zowel Business als IT.

De analyse van de onderzoeksresultaten is gebaseerd op het wetenschappelijk onderzoek dat Prof. Dr. J. Luftman verricht heeft.

Dit onderzoek kent een zestal aspecten die helpen om meerwaarde met en door IT te behalen. Alle zes worden tijdens de vragen toegelicht.