Waarom Questionaire Meetbare Meerwaarde?

Dit initiatief is onderdeel van Questionaire Meetbare Meerwaarde. QMM staat voor een gezamenlijke aanpak van IT & Business om meetbaar meer uit IT te halen. De veronderstelling is dat als ‘de Business’ en ‘de IT’ op een andere manier gaan samenwerken er meer uit IT gehaald kan worden. Meetbaar, kwantitatief en kwalitatief.

QMM geeft u inzicht in de verhouding tussen IT en de Business. Uw antwoorden op 30 vragen, leiden direct tot een bruikbaar resultaat.

Jeroen en Verdi

Management Consultants, Lagant

Optioneel: Diepte-interviews
Naast deze vragenlijst doet Lagant ook branche onderzoek en kunnen er in uw organisatie ook diepte-interviews gehouden worden met sleutelpersonen uit zowel Business als IT.

De analyse van de onderzoeksresultaten is gebaseerd op het wetenschappelijk onderzoek dat Prof. Dr. J. Luftman eerder verricht heeft. Dit onderzoek kent een zestal aspecten die helpen om meerwaarde met en door IT te behalen. Alle zes de aspecten worden hierna toegelicht.

Meer weten?

E-mail [email protected], zie wie wij zijn of gebruik het onderstaande formulier:

Loading